nyheder : juli 2022

nyt direktivforslag om greenwashing

Bæredygtighed er det nye sort. Mange virksomheder arbejder hårdt på at bidrage til den grønne omstilling, men nogle virksomheder lover mere end de holder.

Derfor fremsatte EU-kommissionen den 30. marts 2022 et forslag til et direktiv, der skal skærpe den eksisterende lovgivning på forbrugerområdet, således at forbrugere lettere kan bidrage til et bæredygtigt samfund ved at sikre bedre information og styrke forbrugernes stilling i den grønne omstilling.

Advokat Jonas Christoffersen siger: ”Direktivforslaget er blot ét af flere eksempler på, at EU tager skridt til at bidrage til en omstilling af samfundet i en mere bæredygtig retning. Det er grundlæggende positivt, hvis virksomhederne ikke kan smykke sig med lånte fjer og tvinges til at være mere ærlige om deres bidrag til den grønne omstilling.

Efter forslaget skal der stilles flere krav til erhvervsdrivende og ”greenwashing” skal forbydes. Ændringerne vil betyde bl.a., at virksomheder ikke må fremsætte en miljøpåstand om at blive CO2-neutral, uden også at have klare forpligtelser og mål, der kan sikre, at der rent faktisk arbejdes med målet.

Det skal også være forbudt at bruge certificeringer, der ikke er etableret af en offentlig myndighed eller baseret på en certificeringsordning. Desuden vil det, hvis forslaget gennemføres, ikke længere være lovligt at undlade at informere om funktioner, der er indført for at begrænse holdbarheden på et produkt.

Forslaget skal nu drøftes i Europa-Parlamentet og Rådet, hvorefter direktivet skal vedtages, inden det skal gennemføres i dansk ret forventeligt to år efter vedtagelsen.

Du kan læse direktivforslaget her.

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René