nyheder : maj 2022

nyt om Rusland og Europarådet

Seneste nummer af tidsskriftet EU-ret & Menneskeret indeholder en kort artikel om Ruslands udtræden af Europarådet.

Advokat Jonas Christoffersen er ansvarshavende redaktør for tidsskriftet og har skrevet artiklen:

Rusland blev efter invasionen af Ukraine smidt ud af Europarådet. Konsekvensen er blandt andet, at Rusland fra september 2022 ikke længere er bundet af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Dermed mister de russiske borgere adgangen til at sætte fokus på menneskeretsovergrebene i Rusland ved at klage til Menneskeretsdomstolen i Strasbourg,” siger Jonas Christoffersen.

EU-ret & Menneskeret indeholder desuden en væsentlig artikel om Den Europæiske Arrestordre forfattet af professor i strafferet, Thomas Elholm, samt to artikler om den seneste retspraksis fra EU-domstolen og Menneskerettighedsdomstolen.

seneste nyheder

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René

september 2023

Advokat René Offersen medvirker som paneldeltager på Djøf Advokat-dagen 2023 den 27. oktober 2023 i Brøndsalen på Frederiksberg. Formanden for Djøf Advokat, advokat Rasmus Tingholm,