nyheder : maj 2022

nyt om Rusland og Europarådet

Seneste nummer af tidsskriftet EU-ret & Menneskeret indeholder en kort artikel om Ruslands udtræden af Europarådet.

Advokat Jonas Christoffersen er ansvarshavende redaktør for tidsskriftet og har skrevet artiklen:

Rusland blev efter invasionen af Ukraine smidt ud af Europarådet. Konsekvensen er blandt andet, at Rusland fra september 2022 ikke længere er bundet af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Dermed mister de russiske borgere adgangen til at sætte fokus på menneskeretsovergrebene i Rusland ved at klage til Menneskeretsdomstolen i Strasbourg,” siger Jonas Christoffersen.

EU-ret & Menneskeret indeholder desuden en væsentlig artikel om Den Europæiske Arrestordre forfattet af professor i strafferet, Thomas Elholm, samt to artikler om den seneste retspraksis fra EU-domstolen og Menneskerettighedsdomstolen.

seneste nyheder

februar 2024

MEXICO er det første mellemamerikanske land med et advokatfirma i Libralex. Hvilket DeForest Abogados disse dage kvitterer for med et generøst arrangement, der 22. februar

februar 2024

Advokat René Offersen er på ny indplaceret blandt de fem højest rankede advokater af Chambers Global 2024. Chambers skriver: “René Offersen of offersen:christoffersen is a