nyheder : juni 2021

o:c bistår Landbrug & Fødevarer i principiel retssag om ammoniak

Som det fremgår af Landbrugsavisen har Landbrug & Fødevarer indbragt en principiel afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor nævnet har givet et svinebrug frist på under 1 år til at opfylde kravene til deposition af ammoniak til omgivelserne.

Sagen skal ses i sammenhæng med skærpelsen af kravene til desposition af ammoniak, der blev indført i 2011. For eksisterende husdyrbrug var skærpelsen indgribende, og der blev derfor indført en overgangsordning, hvor husdyrbruget ikke med det samme skulle opfylde kravene, men i stedet fik en frist.

Fristen skal fastsættes konkret i den enkelt sag under hensyn til proportionalitetsprincippet og den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg på tidspunktet for revurderingen, hvilket følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 7.

Da der på nuværende tidspunkt ikke er tilgængelig teknologi, der kan hjælpe den involverede landmand med at nedbringe ammoniakdepositionen, er der tale om et krav, der er umuligt at opfylde, og afgørelsen betyder derfor også, at husdyrbruget er tvunget til at indstille driften ved udgangen af året.

Et forsigtigt skøn er, at minimum 100 andre husdyrbrug vil komme til at stå i samme situation, hvis nævnets praksis ikke underkendes ved domstolene.

Der kan læses mere om sagen i Landbrugsavisens artikel af 17. juni 2021:

https://landbrugsavisen.dk/lf-st%C3%A6vner-klagen%C3%A6vn-afg%C3%B8relse-i-ammoniaksag-gav-landmand-%C3%A9t-%C3%A5r-til-opfylde-umuligt-krav

Sagen for Landbrug & Fødevarer varetages hos o:c af advokat René Offersen og advokatfuldmægtig Anna Thorlacius-Ussing.

seneste nyheder

juli 2024

Historieprofessor Rasmus Mariager anmelder i Weekendavisen advokat René Offersens bog “Den uventede advokat” under overskriften “Guide til nye advokater”. Manchetten lyder: “Claus Hjort Frederiksens advokat