nyheder : februar 2022

o:c er med i Advokatrådets nye grundrettighedsudvalg

Advokatrådet har nedsat et nyt grundrettighedsudvalg, som fremover skal have fokus på menneskeretlige, forvaltningsretlige og grundlovsretlige emner. Advokat, dr. jur. Jonas Christoffersen er medlem af udvalget, der skal behandle større, tværgående emner med menneskerettigheder, forvaltningsret og grundlovsretten, hvor borgernes grundrettigheder kan blive svækket.

Advokat Jonas Christoffersen siger:

”Jeg er glad for at blive inviteret med i det nye udvalg, fordi vi her på kontoret synes, at advokater har en vigtig rolle i den demokratiske debat om retssikkerhed med videre. Retsstaten og retssikkerheden blev under corona-nedlukningen sat alvorligt på prøve, og vi har de senere år set flere forringelser af borgeres og virksomheders rettigheder. Det er vigtigt, at vi som advokater bidrager til at debattere udviklingen.”

Advokatrådets formand, Martin Lavesen, siger om nedsættelsen af udvalget:

”Vi har nogle store og meget væsentlige dagsordener, hvor det er afgørende, at vi får analyseret og gennemtænkt, hvordan vi kan passe rigtig godt på borgernes grundlæggende rettigheder. Det er for eksempel ny teknologi og internationaliseringen påvirker vores samfund, eller som under den seneste corona-nedlukning. I Advokatrådet har vi derfor nedsat et grundrettighedsudvalg med nogle fagligt stærke medlemmer, som kan bore sig ned i juraen og give vigtige indspark, når der for eksempel skal laves betænkninger, ny lovgivning eller på anden vis tages stilling til vigtige samfundsmæssige spørgsmål.”

Grundrettighedsudvalget kan af egen drift iværksætte projekter inden for de nævnte retsområder. Nogle af de temaer, som udvalget har drøftet på et opstartsmøde, er blandt andet overvågning af borgerne og borgernes adgang til retssystemet. Endnu er der dog ikke konkrete projekter som er blevet igangsat. Ud over projekter skal udvalget løbende udarbejde høringssvar for Advokatrådet.

Udvalget har følgende sammensætning:

Advokat Ole Spiermann (formand)
Advokat Karoline Normann
Advokat Per Hemmer
Advokat Jonas Christoffersen
Advokat Thomas Holst Laursen
Professor Michael Hansen Jensen

seneste nyheder

april 2024

København er i august 2024 vært for det 43. nordiske juristmøde. Juristmøderne har været afholdt normalt hvert tredje år siden 1872, kun afbrudt af verdenskrigene

april 2024

o:c repræsenter Klimabevægelsen i den principielle retssag om anlægget af den kunstige halvø Lynetteholm i Københavns Nordhavn. Sagen handler om, hvordan myndighederne skal vurdere klimaaftrykket