nyheder : marts 2021

o:c har bidraget til Austrian Yearbook on International Arbitration 2021

I dette års 15. udgave af Austrian Yearbook on International Arbitration har ledende specialister iinternational voldgift skrevet om aktuelle emner. 

Gerold Zeiler, som i Wien er blandt de kendte profiler indenfor international Commercial Arbitration, Investment Arbitration og International Litigation og som er medlem af redaktionen, har bidraget med en komparativ artikel om håndteringen af tvister omkring jurisdiktion i voldgiftssager i forskellige lande med særligt fokus på muligheden for involveringen af indenlandske domstole i løsningen heraf.

I artiklen er opstillet 3 scenarier:

(1) Klager har anlagt sag ved domstolene, og indklagede påberåber sig en gyldig voldgiftsaftale og gør indsigelse ved domstolene

(2) Klager har anlagt en voldgiftssag, og indklagede påberåber sig, at voldgiftsaftalen er ugyldig og gør indsigelse mod voldgiftsretten jurisdiktion. (3) Efter indsigelser omkring jurisdiktion, træffer voldgiftsretten afgørelse omkring sin jurisdiktion  I alt 29 lande har besvaret en række spørgsmål til, hvordan de tre scenarier vil blive håndteret efter nationale processuelle regler om rets- og voldgiftssager. Advokat Rene Offersen og advokatfuldmægtig Anna Thorlacius-Ussing har bidraget til artiklen med besvarelse af, hvordan de tre scenarier ville blive håndteret i en dansk kontekst.  Artiklen giver et internationalt overblik over den processuelle behandling af tvister omkring jurisdiktion, som kan udgøre et nyttigt arbejdsredskab i internationale voldgiftssager. 

Bogen kan bestilles her: http://www.ayia.at/

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.