nyheder : december 2020

o:c ny forsvarer for Niels Holck i sag om udlevering til Indien

offersen:christoffersen skal som beskrevet Politiken forsvare Niels Holck i sagen om udleveringen af ham til indien.

I et kvart århundrede har Indien forsøgt at få Danmark til at udlevere Niels Holck til retsforfølgning i Indien. Den 17.-18. december 1995 deltog Niels Holck i en våbennedkastning for at beskytte lokalbefolkningen mod overgreb fra det daværende maoistiske styre i Vestbengalen, som udsatte lokalbefolkningen for massive overgreb.

Østre Landsret afviste i 2011 at udlevere Niels Holck til Indien, fordi han risikerede at blive udsat for alvorlige overgreb i Indien. Indien reagerede ved at udsætte Danmark for en årelang boykot, men nu forhandler Danmark og Indien igen om udlevering af Niels Holck.

Advokat Jonas Christoffersen skal varetage Niels Holcks interesser i sagen, der nu ligger hos Rigsadvokaten:

“Jeg mener, at Nils Holck ikke kan udleveres. Østre Landsret har i 2011 fastslået, at Indien ikke kunne beskytte Niels Holck mod overgreb. Landsrettens afgørelse var så klar, at den daværende Rigsadvokaten ikke så nogen grund til at prøve sagen ved Højesteret. Siden er forholdene i Indien kun blevet værre. Dertil kommer, at sagen har varet helt urimelig længe og er forældet,” siger advokat Jonas Christoffersen. offersen:christoffersen mener, at der er i sager som denne, at magtens tredeling for alvor viser sin betydning. Det er afgørende, at vi som advokater sætter alt ind på et beskytte borgernes rettigheder. Det gælder navnlig i en så kompleks og principiel sag som denne, hvor Niels Holck risikerer at blive udsat for uoprettelige overgreb.

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.