nyheder : marts 2020

o:c optages i internationalt netværk af uafhængige advokater

”Det forbedrer uden diskussion vores service, at vi som nyt dansk medlem af Libralex får adgang til et netværk af uafhængige advokater i det meste af Europa, USA, Canada, Mexico, Brasilien og Kina,” siger Rene Offersen efter at offersen:christoffersen på mødet i Madrid blev optaget i Libralex.

Samarbejdet sker på ikkeeksklusivt grundlag, så o:c  står helt frit til at anbefale klienter en anden udenlandsk advokat, hvis det skønnes at tjene klienten bedre i den konkrete sag.

“Libralex bliver en vigtig inspirationskilde gennem de årlige tre møder i forskellige lande og fælles faglige projekter. Internationale indtryk kan ikke undervurderes som inspirationskilde”, fortsætter René Offersen. 

Indtil LETT Advokatfirma i 2017 blev en del af DLA Piper, var LETT mangeårigt medlem af Libralex. René Offersen har derigennem opnået et godt kendskab til netværket:

“Jeg kender efterhånden de fleste af de ansvarlige advokater ganske godt, og jeg ved derfor også, at samarbejdet bliver en solid gevinst for os. Vi får tilmed straks noget at se til, da junimødet skal foregå i København. Vores faglige oplæg til mødet kommer selvfølgelig til at handle om retssager og menneskerettigheder.”

Libralex blev etableret i 1992 på initiativ af den parisiske advokat Bernard Cahen, der på mødet i Madrid genvalgtes som formand for organisationen. I begyndelsen var arbejdssproget fransk, men engelsk har taget over i takt med netværkets udvidelse. Libralex har fra begyndelsen bestået af uafhængige advokater, der i fællesskab har tilstræbt at forbedre mulighederne for at imødekomme klienternes behov for rådgivning om internationale transaktioner, investeringer og retssager. 

Den retssikkerhedsmæssige vinkel på advokathvervet fylder også for Libralex: ”We wish to make known the adoption by the Human Rights Council of the resolution of 19 June 2017 on the independence and impartiality of the judiciary, jurors and assessors, and the independence of lawyers, particularly the threats, intimidation and interference, the number of attacks on lawyers in the course of discharching their defense mandate. The Council stresses that lawyers must not be compared with their clients or to the cause of their clients by the performance of their duties and that they must be able to perform their duties freely, independently and without fear.”

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.