nyheder : maj 2021

o:c undersøger Bestsellers adfærd i Myanmar

Bestseller A/S har den 22. april 2021 anmodet o:c om at foretage en vurdering af sit engagement i Myanmar. Baggrunden var blandt andet, at udenrigsminister Jeppe Kofod den 18. april 2021 kritiserede Bestseller for at have økonomiske forbindelse til militæret i Myanmar, men det er der ingen dokumentation for:

”Det er efter vores opfattelse ikke tvivl om, at Bestseller har løftet sit samfundsansvar i Myanmar på det højeste internationale niveau. Bestseller har ikke overtrådt EU’s sanktioner, og man reagerede meget hurtigt i 2019 på rygterne om, at nogle underleverandører betalte penge til et selskab ejet af militæret. Trods løbende undersøgelser er der fortsat ingen dokumentation for urent trav,” siger advokat Jonas Christoffersen.

o:c anbefaler, at Bestseller hurtigst muligt genoptager sit engagement i Myanmar, da befolkningen har meget hårdt brug for investeringer fra og samhandel med udlandet, og at Bestseller forsætter med at udvise betydelig omhu, således at Bestseller også fremover holder sig på sikker afstand af EU’s sanktioner.

o:c’s redegørelse med bilag er tilgængelig via Bestsellers hjemmeside

o:c’s redegørelse om Bestseller i Myanmar (PDF)

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.