nyheder : april 2021

o:c vinder højesteretssag for Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune har vundet en vigtig sag om opkrævning af gebyrer. Sagen handlede om, at kommunen opkræver et gebyr, når den årligt giver flere tusinde tilladelser til, at byggefirmaer kan opstille f.eks. stilladser, containere, mandskabsvogne osv. på vejen.

Østre Landsret havde fortolket vejloven på en måde, der lagde væsentlige begrænsninger på kommunens gebyrer, men Højesteret kom til det modsatte resultat.

I Højesteret var Frederiksberg Kommune repræsenteret af advokat René Offersen:

”Vi er først og fremmest glade for, at Frederiksberg Kommune nu kan fortsætte en århundrede gammel praksis med, at virksomhederne skal betale gebyrer for at bruge vejarealet, så omkostningerne ikke skal dækkes af skatteborgerne. Og det er en ekstra god fornemmelse, når Højesteret – som i dag – helt fulgte vores argumentation,” siger René Offersen.

Du kan læse dommen her: Højesterets dom af 27. april 2021

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René