nyheder : september 2021

o:c vinder injuriesag om like på Facebook

Pernille Vermund blev den 7. september 2021 frifundet i en injuriesag. Pernille Vermund havde på Facebook delt et blogindlæg, der omhandlede en person, som var genstand for kritisk omtale på Facebook. I et langt blogindlæg med mange fotos og en smule tekst var vedkommende beskrevet på en lidet flatterende måde.

Advokat Jonas Christoffersen, der repræsenterede Pernille Vermund, udtaler:
Sagen handlede egentlig om et ret principielt spørgsmål, nemlig om den, der deler et link til en tekst skrevet af en anden, er ansvarlig for hele det indhold, der står i en anden tekst. Byretten gav os klart medhold i, at Pernille Vermund ved den blotte deling af et link ikke havde tilsluttet sig indholdet af blogindlægget og gjort det til sit eget. Hun blev derfor frifundet, selv om nogle af udtalelserne i blogindlægget var injurierende.

Sagen har været omtalt i diverse medier f.eks. DR og TV 2.

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René