nyheder : september 2022

o:c’s undersøgelse af Bestseller er bekræftet

o:c undersøgte i maj 2021 BESTSELLERs forhold i Myanmar, hvor koncernen fik produceret tøj. Kritikken af BESTSELLER lød på, at BESTSELLER havde støttet militærdiktaturet og overtrådt EU’s sanktioner.

Kritikken blev fremsat af et organ under FN. Selv om Udenrigsministeriet løbende var orienteret om sagen, gik udenrigsminister Jeppe Kofod kritisk ind i sagen efter medieomtalen. Et folketingsmedlem fra Enhedslisten klagede over BESTSELLER til det danske klageorgan på området (Danmarks Kontaktpunkt for Ansvarlig Virksomhedsadfærd), der nu har afvist klagen.

Advokat Jonas Christoffersen udtaler:

Vores undersøgelse viste, at BESTSELLER fuldt ud har levet op til sine forpligtelser. Jeg er glad for, at konklusionen i vores undersøgelse er blevet bekræftet af et uafhængigt klageorgan.” 

Klageorganet roser i bund og grund BESTSELLER for at have været grundige:

NCP Danmark vurderer, at Bestseller har redegjort for og dokumenteret en grundig og systematisk risikobaseret menneskeretlig due diligence og operationalisering af de internationale retningslinjer for alle tre tidsperioder (før 2014, mellem 2014-2019 og efter 2019).” 

Bestseller har dokumenteret en due diligence proces, som løbende er blevet justeret i takt med, at risikobilledet ændrede sig og Bestseller opnåede nye oplysninger om situationen i Myanmar. Bestseller har vedholdende undersøgt forholdene med henblik på så godt som muligt at sikre, at Bestseller ikke bidrager til eller er forbundet med negative indvirkninger.

Jonas Christoffersen siger afslutningsvis:

Jeg håber, at sagen kan vise, at det betaler sig løbende at gennemføre grundig due diligence, og jeg håber også, at politikere, myndigheder og medierne bliver bedre til at lytte, når de kritiserer en virksomhed, der rent faktisk har været virkelig grundige.”

Du kan læse NCP’s afgørelse her.

 

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.