nyheder : august 2022

offentlig ret – på engelsk

offersen:christoffersen har bidraget til en ny, engelsksproget lærebog om offentlig ret i Danmark.

”Udenlandske advokat, forskere og studerende har ofte behov for viden om retsforholdene i Danmark, så vi har fundet det meget relevant for os som danske advokater at bidrage til at formidle viden om reglerne her i landet,” siger advokat, dr. jur. Jonas Christoffersen.

Jonas Christoffersens bidrag handler om beskyttelsen af borgernes rettigheder med udgangspunkt i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

“Jeg har ikke blot beskrevet de grundlæggende rettigheder, men jeg har også givet en indsigt i de mange offentlige institutioner, der er oprettet for at beskytte borgerne. Det gælder f.eks. Folketingets Ombudsmand og Flygtningenævnet, men der er flere andre,” forklarer Jonas Christoffersen.

Bogen er udgivet af Hans Reitzels Forlag

seneste nyheder

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René

september 2023

Advokat René Offersen medvirker som paneldeltager på Djøf Advokat-dagen 2023 den 27. oktober 2023 i Brøndsalen på Frederiksberg. Formanden for Djøf Advokat, advokat Rasmus Tingholm,