nyheder : januar 2023

omgørelse af statslig afgørelse om gebyrpligt for lægekonsulenter

offersen:christoffersen har med succes bistået en lægevagtordning organiseret på privatretligt grundlag med påklage af Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse om registrerings- og gebyrpligten for de lægekonsulenter, der er knyttet til ordningen, til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Ved sin afgørelse har ministeriet ændret styrelsens afgørelse, således at det alene er den private lægevagtordning som organisation, der er omfattet af registrering- og gebyrpligten efter sundhedslovens §§ 213 c, stk. 1, og 213 d, stk. 1.

De lægekonsulenter, der som selvstændige virksomheder, er tilknyttet og udelukkende udfører sundhedsfagligt behandling for en privat lægevagtordning, er derimod ikke omfattet af registrerings- og gebyrpligten efter sundhedsloven.

Henvendelse om de af sagen omfattede problemstillinger kan ske til advokat René Offersen.

seneste nyheder

juni 2023

offersen : christoffersen har fokus på principielle og komplekse retssager samt på rådgivning af høj kvalitet inden for vores specialer. Du kan læse nærmere om