nyheder : januar 2023

omgørelse af statslig afgørelse om gebyrpligt for lægekonsulenter

offersen:christoffersen har med succes bistået en lægevagtordning organiseret på privatretligt grundlag med påklage af Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse om registrerings- og gebyrpligten for de lægekonsulenter, der er knyttet til ordningen, til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Ved sin afgørelse har ministeriet ændret styrelsens afgørelse, således at det alene er den private lægevagtordning som organisation, der er omfattet af registrering- og gebyrpligten efter sundhedslovens §§ 213 c, stk. 1, og 213 d, stk. 1.

De lægekonsulenter, der som selvstændige virksomheder, er tilknyttet og udelukkende udfører sundhedsfagligt behandling for en privat lægevagtordning, er derimod ikke omfattet af registrerings- og gebyrpligten efter sundhedsloven.

Henvendelse om de af sagen omfattede problemstillinger kan ske til advokat René Offersen.

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René