nyheder : januar 2023

omgørelse af statslig afgørelse om gebyrpligt for lægekonsulenter

offersen:christoffersen har med succes bistået en lægevagtordning organiseret på privatretligt grundlag med påklage af Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse om registrerings- og gebyrpligten for de lægekonsulenter, der er knyttet til ordningen, til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Ved sin afgørelse har ministeriet ændret styrelsens afgørelse, således at det alene er den private lægevagtordning som organisation, der er omfattet af registrering- og gebyrpligten efter sundhedslovens §§ 213 c, stk. 1, og 213 d, stk. 1.

De lægekonsulenter, der som selvstændige virksomheder, er tilknyttet og udelukkende udfører sundhedsfagligt behandling for en privat lægevagtordning, er derimod ikke omfattet af registrerings- og gebyrpligten efter sundhedsloven.

Henvendelse om de af sagen omfattede problemstillinger kan ske til advokat René Offersen.

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.