nyheder : marts 2023

Overskrift: Det norske stortings kontrol- og konstitutionskomité besøger o:c law.

Stortingets Kontrol- og Konstitutionskomité var den 28. februar 2023 i København for at lære mere om det danske politiske kontrol system og har bl.a. besøgt rigsrevisionen og statsrevisorerne.

Kontrol- og Konstitutionskomité besøgte offersen:christoffersen for at høre mere om Rigsretssagen mod Inger Støjberg, men de andre aktuelle sager blev naturligvis også drøftet:

”Vores gæster var meget interesseret i den danske rigsretsordning, der i dag adskiller sig en hel del fra den norske. Det var interessant at drøfte forskellene, også i Stortingets kontrolfunktion, og det giver anledning til at overveje, om vi har den rette ordning i Danmark,” siger advokat Jonas Christoffersen.

I Norge er rigsrettens kompetence begrænset til en ministers overtrædelse af sine konstitutionelle pligter, hvilket fortolkes noget mere begrænset end en ministers pligter i Danmark. Stortinget har på flere punkter bedre muligheder for at kontrollere regeringen, end Folketinget har for at føre kontrol, herunder har mindretal bedre muligheder end i Danmark.

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René