nyheder : maj 2022

podcast: Da retsstaten fik corona

Karnov-news har produceret en podcast om, hvordan retsstaten håndterede corona-situationen. Advokat Jonas Christoffersen, der i juni 2020 skrev en evaluering for Tænketanken Justitia (se Justitia rapport), deltager i podcasten:
”Jeg mener grundlæggende, at Danmark som retsstat slap rimeligt igennem corona-krisen, selv om det blev begået fejl undervejs. Det mest opmuntrende set fra et juridisk og retsstatsligt perspektiv er vel, at der hurtigt var en omfattende debat om håndteringen, og at de centrale aktører justerede deres tilgange undervejs. Det gælder både politisk og administrativt, ligesom også domstolene på forskellige måde tog bestik af udviklingen,” siger advokat Jonas Christoffersen.

Podcasten kan findes hos K-news på Spotify, Apple Podcast eller andre kilder med podcats.

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René