nyheder : maj 2024

Politiken: Vi må gentænke systemet for undersøgelseskommissioner

Et af de retspolitiske spørgsmål, advokat René Offersen behandler i sin bog “Den uventede advokat”, der udkommer den 15. maj 2024, er den nuværende ordning, hvor undersøgelseskommissioner ikke kan ansvarsvurdere ministre, ligesom de kan ansvarsvurdere embedsmænd. Kommissioner kan kun bevisvurdere ministre. Erfaringerne fra Instrukssagen og Minksagen viser, at den nuværende ordning er uhensigtsmæssig.

I en kronik i Politiken uddybes overvejelserne, og det antages, at adgang til ansvarsvurdering også kan være i berørte ministres interesse, og at rigsretssager kan indgås:

“For en bevisvurderet minister er der den interesse, at udføres ansvarsvurderingen af kommissionen, kommer denne til at begrunde sin vurdering og stå på mål for den. Skal vurderingen foretages af advokater eller andre, vil det blive en vurdering af, hvad kommissionens bevisvurdering kan antages at bære, hvorefter ansvaret for vurderingen udvandes. Ministeren vil desuden få kommissionens udkast til ansvarsvurdering i høring med deraf følgende mulighed for at udøve indflydelse på denne, ligesom det på et tidligere tidspunkt end i dag bliver tydeligt for ministeren, hvad der er i vente om det retlige ansvar.

Ved mindre alvorlige retsbrud vil en kommissions retligt funderede kritik af en minister formentlig kunne tilfredsstille Folketinget som tilstrækkelig. Et tydeligt billede af kommissionens syn på det retlige ansvarsscenarie for ministeren kan kombineres med en politisk reaktion. Hvorved en efterfølgende rigsretssag undgås.”

Kroniken kan læses her

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.