nyheder : juli 2021

professor Stiig Markager frifindes for æreskrænkelser overfor Bæredygtigt Landbrug

Retten i Hillerød har frifundet professor Stiig Markager for æreskrænkelser i anledning af hans medvirken til den offentlige debat med udsagn om landbrugets kvælstofudledning.

Sagen har påkaldt sig betydelig opmærksomhed i forskningsmiljøet, hvor rektor for Aarhus Universitet åbent har udtrykt sin støtte til professor Stiig Markager, ligesom et stort antal forskere har underskrevet støtteerklæringer.

Professor Stiig Markager er en kendt deltager i den offentlige debat om kvælstofudledning, og stod bl.a. bag de beregninger, der i sin tid førte til, at daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen måtte gå af som minister.

Advokat René Offersen varetager for Aarhus Universitet professor Stiig Markagers interesser, mens advokat Jonas Christoffersen repræsenterer Akademikerne og Dansk Magisterforening, der er indtrådt som biintervenienter til støtte for påstanden om frifindelse.

Retssagen og dommen har været genstand for fyldig medieomtale, herunder på Forskerforum: https://www.forskerforum.dk/aktuelt/2021/juli/markager-vandt-over-baeredygtigt-landbrug

Dommen kan læses her: Dom – Stiig Markager 

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René