nyheder : november 2022

professorer: minkberetningen giver ikke grundlag for rigsretssag mod statsministeren

Statsretsprofessorerne Jens Elo Rytter og Jørgen Albæk Jensen og strafferetsprofessor Jørn Vestergaard har på eget initiativ udarbejdet en juridisk analyse på 30 sider, hvori det analyseres om der er grundlag for at gennemføre en rigsretssag, hvilket der ikke anses for at være belæg for.

I konklusionen anfører professorerne således: “Sammenfattende kan det med en høj grad af sikkerhed konstateres, at der ikke i Minkkommissionens beretning er tilstrækkelige holdepunkter for en antagelse om, at der ville kunne være grundlag for alvorligt at bebrejde statsminister Mette Frederiksen, at hun på pressemødet den 4. november 2020 ikke var opmærksom på, at der ikke var hjemmel til aflivning af alle mink eller til udbetaling af tempobonus.”

Advokat René Offersen nævnes i analysen, s. 2, som en af de juridisk sagkyndige, der offentligt har givet udtryk for en antagelse på linje med professorernes konklusion.

René Offersen anser analysen for overbevisende: “Professorerne bør for mig at se have sat prop i den vidtløftige diskussion om en rigsretssag mod Mette Frederiksen. Jeg oplever kravet som politisk motiveret, og jeg synes, at den har fået lov at gå alt for langt på et tyndt grundlag.”

Fra analysens sammenfatning kan fremhæves: “Som det fremgår af de forfatningsretlige og forvaltningsretlige normer på området, er udgangspunktet, at en minister må kunne regne med, at embedsværket i de relevante fagministerier har styr på hjemmelsspørgsmål og andre juridiske forhold. Det kan sædvanligvis ikke forventes, at en minister spørger ind til den slags og selv sikrer sig, at der er lovhjemmel til et indgreb i borgernes rettigheder, hvis vedkommende er omgivet af topembedsfolk, som ikke nævner eller i det mindste antyder, at der kan være et problem. Det er netop på denne baggrund, at Minkkommissionen har rettet hård kritik mod den ansvarlige ressortminister på fagområdet og mod et stort antal mere eller mindre højtstående embedsmænd, som burde have sikret sig, at det fornødne lovgrundlag var til stede. Det skal i den forbindelse tages i betragtning, at det for selv de nærmeste ansvarlige i embedsværket var en teknisk betonet og juridisk vanskelig udfordring at få rede på hjemmelsspørgsmålet, som viste sig at kræve ret indgående undersøgelser af et kompliceret retsgrundlag.”

Analysen kan læses her

Advokat Jonas Christoffersen var i Minkkommissionen bisidder for sundhedsminister Magnus Heunicke.

seneste nyheder

juli 2024

Historieprofessor Rasmus Mariager anmelder i Weekendavisen advokat René Offersens bog “Den uventede advokat” under overskriften “Guide til nye advokater”. Manchetten lyder: “Claus Hjort Frederiksens advokat