nyheder : juni 2021

Retten i Odense underkender politiets praksis om kumulation af bøder på transportområdet

Retten i Odense har 17. juni 2021 afsagt dom i en straffesag mod en ukrainsk vognmand for overtrædelse af reglerne om køretøjers forureningsbegrænsende udstyr. Retten kom frem til, at vognmanden var ansvarlig for, at der var anvendt et køretøj med et defekt adblue-system, hvilket medførte, at køretøjet ikke levede op til de gældende miljømæssige standarder.

Vognmanden havde udført godskørsel for fremmed regning i Danmark på baggrund af en CEMT-tilladelse, der var knyttet op på en bestemt Euronorm. Retten i Odense konkluderede, at CEMT-tilladelsens ikke længere var gyldig, når køretøjet ikke opfyldte de gældende standarder for den pågældende Euronorm, og at vognmanden havde overtrådt reglerne i godskørselsloven ved at udføre godskørsel for fremmed regning uden gyldig godskørselstilladelse. På grund af sammenhængen mellem de to overtrædelser blev vognmanden dog ikke idømt en særskilt bøde herfor.

Advokat Marie Steen Mikkelsen, der repræsenterede vognmanden i retten, siger:

”Dommen er interessant, fordi retten afviste den sædvanlige praksis hos politiet om kumulation af bøder i strafudmålingen. Rettens begrundelse var, at vognmandens overtrædelse af godskørselsloven var en automatisk konsekvens af tilsidesættelsen af reglerne om forureningsbegrænsende udstyr. Derfor kunne der ikke udmåles en særskilt bøde på 35.000 kr. for overtrædelsen af godskørselsloven. Dommen giver således udtryk for hensynsbetragtninger i strafudmålingen, der ikke kan spores i politiets standardiserede bødetakster.”

seneste nyheder

juli 2024

Historieprofessor Rasmus Mariager anmelder i Weekendavisen advokat René Offersens bog “Den uventede advokat” under overskriften “Guide til nye advokater”. Manchetten lyder: “Claus Hjort Frederiksens advokat