nyheder : januar 2023

Rigsretstidende i sagen mod fhv. minister Inger Støjberg

Rigsretten har i Rigsretstidende offentliggjort de fulde udskrifter af, hvad der blev sagt under hovedforhandlingen fra den 2. september til den 25. november 2021. 

Rigsretstidende i sagen omfatter tre bind. 

Det fremgår af Rigsrettens hjemmeside, at Rigsretstidende ikke kan købes i boghandlen, men at gratis eksemplar udleveres så længe lager haves efter henvendelse til Bibliotek@Hoejesteret.dk

Advokaterne René Offersen og Jonas Christoffersen var forsvarer for fhv. minister Inger Støjberg.

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.