nyheder : juni 2021

Rigsrettens afgørelse om skærpende omstændigheder og bevisførelse

Ved kendelse af 29. juni 2021 traf Rigsretten enstemmig kendelse om, at de i anklageskriftet anførte forhold vedrørende fhv. minister Inger Støjbergs påstået urigtige eller misvisende oplysninger til Folketinget ikke kan bringes i anvendelse som strafskærpende omstændigheder ved bedømmelsen af forholdet vedrørende indkvarteringsordningen og dens administration.

Desuden bestemtes det, at bevisførelse vedrørende fhv. minister Inger Støjbergs oplysninger til Folketinget kun kan ske, i det omfang det kan have betydning for bedømmelsen af skyldspørgsmålet i forholdet vedrørende indkvarteringsordningen og dens administration, herunder for bedømmelsen af, om der er handlet med forsæt eller grov uagtsomhed.

»Det er jo en anerkendelse af, at vores læsning var korrekt. Man kan ikke både blæse og have mel i munden, og det var det, man ville her. Rigsretten har sat foden ned og givet en begmand til Folketinget,« fastslog advokat Jonas Christoffersen i B.T. efter kendelsen.

Kendelsen findes her: https://rigsretten.dk/aktuelt/2021/6/kendelse-om-anklageskriftet/

 

seneste nyheder

april 2024

København er i august 2024 vært for det 43. nordiske juristmøde. Juristmøderne har været afholdt normalt hvert tredje år siden 1872, kun afbrudt af verdenskrigene

april 2024

o:c repræsenter Klimabevægelsen i den principielle retssag om anlægget af den kunstige halvø Lynetteholm i Københavns Nordhavn. Sagen handler om, hvordan myndighederne skal vurdere klimaaftrykket