nyheder : juni 2021

Rigsrettens afgørelse om skærpende omstændigheder og bevisførelse

Ved kendelse af 29. juni 2021 traf Rigsretten enstemmig kendelse om, at de i anklageskriftet anførte forhold vedrørende fhv. minister Inger Støjbergs påstået urigtige eller misvisende oplysninger til Folketinget ikke kan bringes i anvendelse som strafskærpende omstændigheder ved bedømmelsen af forholdet vedrørende indkvarteringsordningen og dens administration.

Desuden bestemtes det, at bevisførelse vedrørende fhv. minister Inger Støjbergs oplysninger til Folketinget kun kan ske, i det omfang det kan have betydning for bedømmelsen af skyldspørgsmålet i forholdet vedrørende indkvarteringsordningen og dens administration, herunder for bedømmelsen af, om der er handlet med forsæt eller grov uagtsomhed.

»Det er jo en anerkendelse af, at vores læsning var korrekt. Man kan ikke både blæse og have mel i munden, og det var det, man ville her. Rigsretten har sat foden ned og givet en begmand til Folketinget,« fastslog advokat Jonas Christoffersen i B.T. efter kendelsen.

Kendelsen findes her: https://rigsretten.dk/aktuelt/2021/6/kendelse-om-anklageskriftet/

 

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René