nyheder : juli 2021

skiftedag i ICC International Court of Arbitration i Paris

Med virkning fra den 1. juli 2021 er der gennemført omfattende personudskiftninger i ICC Court i Paris, der globalt er det største og mest betydningsfulde voldgiftsinstitut indenfor international voldgift.

Først og fremmest har ICC Court med den fremtrædende amerikanske profil, Claudia Salomon, for første gang fået en kvindelig præsident, hvilket afspejler instituttets fokuserede arbejde med diversitet. Hun afløser franskmanden Alexis Mourre, der som valgt i 2015 havde haft sine to mulige perioder af tre år.

Advokat Henriette Gernaa fra Gorrissen Federspiel indtræder som nyt ordinært dansk medlem, hvor hun afløser advokat René Offersen, der ligeledes blev valgt i 2015.

“Arbejdet i ICC Court har været en enestående faglig udfordring. I første række har det været inspirerende og udviklende jævnligt at sidde med i de tremandskomitéer, der hver torsdag i Paris håndterer problemstillinger i cirka tyve internationale voldgiftssager. Det har givet dyb indsigt i navnlig international voldgift efter ICC Court’s regler”, siger René Offersen og fortsætter:

“Det har også været en positiv oplevelse at få mulighed for at følge nogle af de globalt bedste og mest efterspurgte profiler, navnlig Alexis Mourre, hvis faglige indsigt og sikkerhed er imponerende. Det har været et særligt krydderi, at arbejdet har indebåret hyppige besøg i Paris, hvor hovedsædet ligger, og deltagelse i retsmøder i plenum i selvfølgelig Paris, men også i New York, Sao Paulo, Hong Kong og Singapore.”

René Offersen varetager fortsat opdrag i internationale voldgiftssager, og han er stadig engageret i voldgiftsmiljøet bl.a. som medlem af Voldgiftsforeningens bestyrelse og ICC Danmarks komité om international voldgift og ADR.

seneste nyheder

april 2024

København er i august 2024 vært for det 43. nordiske juristmøde. Juristmøderne har været afholdt normalt hvert tredje år siden 1872, kun afbrudt af verdenskrigene

april 2024

o:c repræsenter Klimabevægelsen i den principielle retssag om anlægget af den kunstige halvø Lynetteholm i Københavns Nordhavn. Sagen handler om, hvordan myndighederne skal vurdere klimaaftrykket