nyheder : januar 2020

som første handling tilslutter vi os FN’s Global Compact

FN’s Global Compact er et netværk af virksomheder, der bidrager til en mere bæredygtig fremtid ved i deres virke at inddrage ti globale principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption i strategi og drift og samtidig fremme de samfundsmæssige målsætninger, som ligger i FN’s verdensmål.

Vi anser det for væsentligt, at flest muligt tager ansvar for at bidrage til de grundlæggende værdier, som FN’s Global Compactstår på. Det gælder ikke blot store virksomheder, men også små som vores. Og så ville alt andet også være mærkeligt, eftersom O:C som kerneområde vil rådgive i spørgsmål om samfundsansvar og etik”, siger Jonas Christoffersen.

FN’s Global Compact’s mission er at mobilisere en global bevægelse af virksomheder og aktører for at skabe en bedre verden. For at opnå dette mål støtter organisationen virksomheder i:

  1. At arbejde ansvarligt ved at forpligte sig til at arbejde aktivt med 10 principper for ansvarlig virksomhedsførelse. Principperne er baseret på internationalt vedtagne konventioner inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.
  2. Arbejde strategisk for at fremme bredere sociale og miljømæssige målsætninger såsom FN’s Verdensmål (også kaldet the Sustainable Development Goals, SDG).

Læs mere om de 10 principper og FN’s verdensmål her. 

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.