nyheder : januar 2022

stigende mulighed for kontrol uden en dommerkendelse

En gennemgang af Justitsministeriets årlige retssikkerhedsanalyse foretaget af Børsen viser, at der er sket en stor stigning i antallet af love, der giver myndighederne mulighed for at foretage tvangsindgreb uden en retskendelse. Det sker på trods af en politisk ambition om at nedbringe antallet af bestemmelser igennem de sidste mange år.  Mange steder i lovgivningen har myndighederne mulighed for at foretage tvangsindgreb uden retskendelse, og i de seneste år er det kun gået en vej. I 2020 steg antallet af love med mulighed for kontrol uden dommerkendelse med 13, og i perioden fra 2016 til 2020 var der en stigning på 41. 

Et eksempel er et lovforslag fra november 2021 på transportområdet, hvor det foreslås, at Færdselsstyrelsen som led i sin kontrol af godskørselstilladelser uden dommerkendelse skal kunne få adgang til transportvirksomheders lokaler, papirer og andet elektronisk materiale med politiets hjælp. Lovforslaget er 20. januar 2022 blevet nedstemt under andenbehandlingen, men det nåede dog alligevel at vække røre i branchen.

Advokat Marie Steen Mikkelsen med speciale i Transportret udtaler:

”Der kan sættes spørgsmålstegn ved, om adgang til ransagning af virksomhedernes lokaler uden retskendelse er nødvendig for at sikre Færdselsstyrelsen et effektivt tilsyn. Det nedstemte forslag skal ses i sammenhæng med, at transportvirksomheder skal forevise dokumentation til Færdselsstyrelsens kontrol, og at administrationen af den foreslåede kontrolbestemmelse ville kræve en svær balancegang mellem retssikkerhedsmæssige hensyn og straffeprocessuelle regler. Det konkrete forslag gik ikke igennem, men var desværre på linje med en bekymrende tendens til forværring af retssikkerheden på transportområdet.”

Covid-19-pandemien har også for alvor givet myndighederne øget kontrol, hvilket har givet anledning til bekymring hos bl.a. Djøfs jurapanel.   

Advokat Jonas Christoffersen udtaler:

Det er bekymrende, at Folketinget fortsætter med at give myndighederne adgang til tvangsindgreb uden retskendelse. Det er i mine øjne et ærgerligt udtryk for, at man anser retssikkerhed for en omkostning og ikke en værdi.”

Du kan læse mere hos Børsen her og se lovforslaget her.

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.