nyheder : januar 2024

Svækker EU-Domstolen CAS-voldgift og atleters retssikkerhed?

EU-Domstolen kom i december 2023 med to afgørelser, der involverer International Skating Union (ISU) og European Football Superleague, og EU’s konkurrencelovgivnings indflydelse på forbundenes ageren, samt forbundenes brug af sportens voldgift (CAS) til at løse konflikter.

I relation til brugen af CAS-voldgift, er tvisten omhandlende ISU særlig interessant. Tvisten angik en klage indgivet af to atleter i 2014 om regler i ISU, der foreskriver sanktioner overfor atleter, der deltager i andre konkurrencer, der ikke er godkendt af ISU, samt brugen af CAS-voldgift ved konfliktløsning. EU-Domstolen gav Europa-Kommissionen medhold i, at CAS-voldgift ikke kan omfatte EU-konkurrenceretlige spørgsmål, da CAS-kendelser alene efterprøves af den schweiziske forbundsdomstol og derfor ikke lever op til kravet om mulighed for præjudiciel forelæggelse, samt at ISU’s kvalifikationskrav udgjorde en overtrædelse af EU’s konkurrence-lovgivning. EU-domstolen pålagde herved CAS-voldgift kravet om effektiv domstolsprøvelse ved sager omhandlende EU-konkurrence lovgivning.

Dommene, herunder betydningen efter schweizisk ret, er belyst af Homburger via dette link.

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.