nyheder : marts 2022

Tibetkommissionen afgiver beretning

Tibetkommissionen har i dag afgivet sin anden beretning, efter at være blevet gennedsat i 2018.

o:c law har været bisidder for flere af de implicerede personer, herunder fhv. udenrigsminister Per Stig Møller.

”Ét af de store spørgsmål har været, om det politiske niveau i Danmark havde kendskab til den kritisable håndtering af anti-kinesiske demonstrationer, men kommissionen finder ingen grund er til at tro, at danske ministre var involveret. Den politiske side af sagen ser ud til at slutte her,” siger advokat Jonas Christoffersen.

Kommissionen kritiserer Udenrigsministeriet for at have en ”forvaltningskultur”, hvor hensynet til Kina vejede tungere end hensynet til grundloven, og kommissionen peger på en række embedsmænd, hvoraf nogle er fratrådt og derfor formelt set ikke kritiseres.

”Kommissionens grundsynspunkt er, at Udenrigsministeriets medarbejdere burde have sagt klart til PET og Københavns Politi, at grundloven naturligvis skal overholdes i forbindelse med kinesiske og andre besøg, selv om det ikke var Udenrigsministeriets ansvar at sikre ytrings- og forsamlingsfriheden for demonstranter.  Den kritik vil der være delte meninger om, fordi embedsmændene i ét ministerium normalt ikke har ansvaret for embedsmænd i et andet ministerium. Spørgsmålet er, hvordan det i praksis skal fungere, hvis embedsmænd i ét ministerium skal sige det ret banale til embedsmænd i andre ministeriet, at loven og grundloven skal overholdes.,” forklarer Jonas Christoffersen.

Kommissionen kritiserer ligesom i den første beretning både PET og Københavns Politi, og Kommissionen bemærker, at ledelsen i Københavns Politi burde have fulgt bedre med og sikret sig, at grundloven blev overholdt af de menige betjente.

 

Beretningen er tilgængelig på Justitsministeriets hjemmeside: beretning

seneste nyheder

april 2024

København er i august 2024 vært for det 43. nordiske juristmøde. Juristmøderne har været afholdt normalt hvert tredje år siden 1872, kun afbrudt af verdenskrigene

april 2024

o:c repræsenter Klimabevægelsen i den principielle retssag om anlægget af den kunstige halvø Lynetteholm i Københavns Nordhavn. Sagen handler om, hvordan myndighederne skal vurdere klimaaftrykket