nyheder : januar 2023

velkommen til advokat, Ph.d. Sune Klinge

Med en baggrund som advokat hos Kromann Reumert har advokat Sune Klinge siden 2015 forsket ved Københavns Universitet, hvilket blandt andet har givet sig udslag i en Ph.d.-afhandling om EU-direktiver og grundrettigheder.

“Vi er stolte af at kunne præsentere Sune Klinge, der er en erfaren advokat og respekteret forsker med fokus netop på nogle af de områder, hvor vi har særlig kompetence.”

Advokat René Offersen fremhæver desuden, at Sune Klinges dybe indsigt i compliance supplerer advokat Jonas Christoffersen fortrinligt, hvilket befæster offersen:christoffersens rådgivningsprofil på dette vigtige område.

Sune Klinge vil hos o:c have fokus på retssager og voldgiftssager med komplekse juridiske problemer, men han vil også rådgive om compliance og klimaretlige spørgsmål.
Borgernes retssikkerhed og forskellen mellem at have ret og få ret har altid været motiverende for Sune Klinge og er tillige den analytiske rettesnor for hans forskning ved Københavns Universitet.

seneste nyheder

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René

september 2023

Advokat René Offersen medvirker som paneldeltager på Djøf Advokat-dagen 2023 den 27. oktober 2023 i Brøndsalen på Frederiksberg. Formanden for Djøf Advokat, advokat Rasmus Tingholm,