nyheder : marts 2020

vi er i gang med et helt enormt samfundseksperiment

Jonas Christoffersen sætter i en kronik i Politiken den 16. marts 2020 fokus på de menneskeretlige aspekter ved Covid-19 krisen. For det er en krise, der udover det sundhedsmæssige også har udfordret grundlæggende retlige værdier. “Der er politik og jura i alt. Også i coronabekæmpelsen. Det er et politisk spørgsmål, hvordan vi sørger for balance mellem frihed og sundhed. Men de politiske svar gives inden for demokratiets og retsstatens ramme”, skriver Jonas Christoffersen i kronikken. offersen:christoffersen lægger stor vægt på at bidrage til den retssikkerhedsmæssige debat, der er af stor samfundsmæssig  betydning.

Link til Politiken.

seneste nyheder