nyheder : marts 2020

vi er i gang med et helt enormt samfundseksperiment

Jonas Christoffersen sætter i en kronik i Politiken den 16. marts 2020 fokus på de menneskeretlige aspekter ved Covid-19 krisen. For det er en krise, der udover det sundhedsmæssige også har udfordret grundlæggende retlige værdier. “Der er politik og jura i alt. Også i coronabekæmpelsen. Det er et politisk spørgsmål, hvordan vi sørger for balance mellem frihed og sundhed. Men de politiske svar gives inden for demokratiets og retsstatens ramme”, skriver Jonas Christoffersen i kronikken. offersen:christoffersen lægger stor vægt på at bidrage til den retssikkerhedsmæssige debat, der er af stor samfundsmæssig  betydning.

Link til Politiken.

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René