nyheder : maj 2020

voldgiftsforeningen: “Voldgiftsklausuler og voldgiftsaftaler – i et teoretisk og praktisk lys”

Dansk Forening for Voldgift har udsat medlemsarrangementet ”Voldgiftsklausuler og voldgiftsaftaler – i et teoretisk og praktisk lys” med professor, dr. jur. Torsten Iversen og advokat René Offersen som indlægsholdere til tirsdag den 15. september 2020, kl. 16. Mødet finder sted hos Bruun & Hjejle i Nørregade 21.

Medlemmer af foreningen får udsendt sædvanligt nyhedsbrev om mødet. Alle med interesse for voldgift kan melde sig ind i foreningen.

Dansk Forening for Voldgift søger som sit formål at fremme kendskabet til og interessen for national og international voldgift gennem kurser og arrangementer om voldgift. Herudover formidler foreningen faglig information om udvikling af praksis og teori nationalt, såvel som internationalt. Foreningen har endvidere udarbejdet bevisoptagelsesregler. Det er målet, at disse aktiviteter vil inspirere og sikre et højt fagligt niveau blandt medlemmerne med interesse inden for dette retsområde.

René Offersen er medlem af voldgiftsforeningens bestyrelse.

seneste nyheder

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René

september 2023

Advokat René Offersen medvirker som paneldeltager på Djøf Advokat-dagen 2023 den 27. oktober 2023 i Brøndsalen på Frederiksberg. Formanden for Djøf Advokat, advokat Rasmus Tingholm,