Del på linkedin
Del på twitter
Del på facebook
Del på email

nyheder : maj 2020

voldgiftsforeningen: “Voldgiftsklausuler og voldgiftsaftaler – i et teoretisk og praktisk lys”

Dansk Forening for Voldgift har udsat medlemsarrangementet ”Voldgiftsklausuler og voldgiftsaftaler – i et teoretisk og praktisk lys” med professor, dr. jur. Torsten Iversen og advokat René Offersen som indlægsholdere til tirsdag den 15. september 2020, kl. 16. Mødet finder sted hos Bruun & Hjejle i Nørregade 21.

Medlemmer af foreningen får udsendt sædvanligt nyhedsbrev om mødet. Alle med interesse for voldgift kan melde sig ind i foreningen.

Dansk Forening for Voldgift søger som sit formål at fremme kendskabet til og interessen for national og international voldgift gennem kurser og arrangementer om voldgift. Herudover formidler foreningen faglig information om udvikling af praksis og teori nationalt, såvel som internationalt. Foreningen har endvidere udarbejdet bevisoptagelsesregler. Det er målet, at disse aktiviteter vil inspirere og sikre et højt fagligt niveau blandt medlemmerne med interesse inden for dette retsområde.

René Offersen er medlem af voldgiftsforeningens bestyrelse.

seneste nyheder

juni 2020

Regeringen og Folketinget gik til retsstatens grænser i bekæmpelsen af coronavirussen, men bedre epidemilovgivning, klarere procedurer for hastebehandlinger og en genopretning af magtbalancen mellem den

juni 2020

Jonas Christoffersen er af KL udpeget som formand for en ny tænketank om velfærdsteknologi, ”Teknologi til velfærd”. Hvordan kan teknologi og data være med til

Jonas Christoffersen

Jonas Christoffersen

Advokat, dr.jur.

mail: jc@oclaw.dk

telefon: +45 41 23 88 61

René Offersen

René Offersen

Advokat

mail: rof@oclaw.dk

telefon: +45 51 37 22 13

Anna Thorlacius-Ussing

advokatfuldmægtig

mail: atu@oclaw.dk

telefon: +45 51 70 86 88

Lene Grønne

Lene Grønne

advokatsekretær

mail: lgr@oclaw.dk

Søren Rams Rasmussen

Søren Rams Rasmussen

Trainee

mail: srr@oclaw.dk

Christina Frilund Jensen

Christina Frilund Jensen

Trainee

mail: cfj@oclaw.dk