nyheder : maj 2020

voldgiftsforeningen: “Voldgiftsklausuler og voldgiftsaftaler – i et teoretisk og praktisk lys”

Dansk Forening for Voldgift har udsat medlemsarrangementet ”Voldgiftsklausuler og voldgiftsaftaler – i et teoretisk og praktisk lys” med professor, dr. jur. Torsten Iversen og advokat René Offersen som indlægsholdere til tirsdag den 15. september 2020, kl. 16. Mødet finder sted hos Bruun & Hjejle i Nørregade 21.

Medlemmer af foreningen får udsendt sædvanligt nyhedsbrev om mødet. Alle med interesse for voldgift kan melde sig ind i foreningen.

Dansk Forening for Voldgift søger som sit formål at fremme kendskabet til og interessen for national og international voldgift gennem kurser og arrangementer om voldgift. Herudover formidler foreningen faglig information om udvikling af praksis og teori nationalt, såvel som internationalt. Foreningen har endvidere udarbejdet bevisoptagelsesregler. Det er målet, at disse aktiviteter vil inspirere og sikre et højt fagligt niveau blandt medlemmerne med interesse inden for dette retsområde.

René Offersen er medlem af voldgiftsforeningens bestyrelse.

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.