nyheder : april 2020

ytringsfriheden under lup i betænkning fra kommission

Ytringsfrihedskommissionens betænkning om ytringsfrihedens vilkår i Danmark er i dag blevet offentliggjort.

Kommissionen afleverede tidligere på året sin betænkning til Justitsminister Nick Hækkerup, der nu har offentliggjort betænkningen.

Jonas Christoffersen var medlem af kommissionen i sin tidligere egenskab af direktør for Institut for Menneskerettigheder og udtaler:
Ytringsfriheden har det generelt godt i Danmark, men vi har alligevel peget på en række områder, hvor ytringsfriheden kan styrkes. Det værste trussel mod ytringsfriheden ser vi, når mennesker bruger terror, vold, trusler og chikane for at lukke munden på andre. Det er fuldstændigt uacceptabel i et demokratisk samfund,” siger Jonas Christoffersen.

Kommissionen berører en bred vifte af emner og foreslå blandt andet:

  • Racismeparagraffen præciseres, da den er for uklar
  • Offentlig ansattes ytringsfrihed beskyttes ved en ny lov
  • Sociale medier skal ikke underkastes nye regler, men de gældende regler skal håndhæves bedre for at styrke den fri debat

Læs mere om betænkningen her.

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René