Sune Klinge

Advokat, Ph.d.

Sune Klinge har fokus på retssager og voldgiftssager med komplekse juridiske problemer, og han har indgående erfaring med rådgivning om compliance og klimaretlige spørgsmål. Han er desuden certificeret voldgiftsdommer.

Sune Klinge har særlig kompetence inden for offentlig ret, herunder sager om konflikter mellem dansk ret og EU-ret eller menneskeret. Det være sig eksempelvis sager inden for miljøret eller fast ejendom.

Borgernes retssikkerhed og forskellen mellem at have ret og få ret har altid været motiverende for Sune Klinge, og er tillige den analytiske rettesnor for hans forskning ved Københavns Universitet, herunder handler Sune Klinges Ph.d.- afhandling om EU-direktiver og grundrettigheder. Sune Klinge bistår erhvervsvirksomheder, NGO’er og almindelige borgere.

Sune Klinge er medlem af Young Arbitrators Copenhagen (YAC) og Dansk Forening for Voldgift. Han har tillige været konstitueret landsdommer i Østre Landsret og derigennem opnået indgående kendskab til retssagsbehandling, herunder også strafferet og straffeproces.

Sune Klinge har har tillige været gæsteforsker på det internationalt førende European University Institute i Firenze, Italien.

Sune Klinge deltager løbende i den offentlige debat gennem f.eks. kronikker og offentlige debatarrangementer, hvor særligt den grønne dagsorden er et tilbagevendende omdrejningspunkt.