Del på linkedin
Del på twitter
Del på facebook
Del på email

Advokatsamfundet

som advokater er vi medlemmer af Advokatsamfundet

Advokatsamfundet arbejder på politisk neutralt grundlag for borgernes retssikkerhed og for et velfungerende retssamfund.

Advokatsamfundet fører tilsyn med landets godt 6.000 advokater og sikrer derigennem advokaters uafhængighed og integritet. Tilsynet omfatter advokaters overholdelse af bl.a. de advokatetiske regler, hvidvaskreglerne, reglerne om advokaters obligatoriske efteruddannelse og overholdelsen af oplysningspligten i forbrugeraftaler.

Advokatsamfundets etiske regler skal overholdes af alle advokater. Der kan klages over advokater via advokatsamfundets hjemmeside.

Vi deltager aktiv i den retspolitiske debat om retssikkerhed. Her som indlægsholder hos Advokatsamfundet på Kulturnatten 

Jonas Christoffersen

Jonas Christoffersen

Advokat, dr.jur.

mail: jc@oclaw.dk

telefon: +45 41 23 88 61

René Offersen

René Offersen

Advokat

mail: rof@oclaw.dk

telefon: +45 51 37 22 13

Anna Thorlacius-Ussing

advokatfuldmægtig

mail: atu@oclaw.dk

telefon: +45 51 70 86 88

Mette Appel Skjolden

advokatfuldmægtig

mail: mas@oclaw.dk

Lene Grønne

Lene Grønne

advokatsekretær

mail: lgr@oclaw.dk

Christina Frilund Jensen

Christina Frilund Jensen

Trainee

mail: cfj@oclaw.dk

Pernille Kloster

Trainee

mail: pkl@oclaw.dk