som advokater er vi medlemmer af Advokatsamfundet

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet arbejder på politisk neutralt grundlag for borgernes retssikkerhed og for et velfungerende retssamfund.

Advokatsamfundet fører tilsyn med landets godt 6.000 advokater og sikrer derigennem advokaters uafhængighed og integritet. Tilsynet omfatter advokaters overholdelse af bl.a. de advokatetiske regler, hvidvaskreglerne, reglerne om advokaters obligatoriske efteruddannelse og overholdelsen af oplysningspligten i forbrugeraftaler.

Advokatsamfundets etiske regler skal overholdes af alle advokater. Der kan klages over advokater via advokatsamfundets hjemmeside.

Vi deltager aktiv i den retspolitiske debat om retssikkerhed. Her som indlægsholder hos Advokatsamfundet på Kulturnatten