offersen:christoffersen er etableret i 2020

Firmaet

o:c fokuserer først og fremmest på principielle og komplekse retssager og på rådgivning inden for de juridisk tunge discipliner, hvor vi har særlige forudsætninger for at bistå vores klienter.

o:c skal forbindes med værdierne kvalitet, etik og generøsitet af advokater, jurister i det offentlige, virksomhedsjurister og andre juridisk oplyste brugere:

Kvalitet betyder først og fremmest, at vores arbejde har den højeste kvalitet. Hvis vi får forespørgsler om rådgivning, hvor vi ikke kan leve op til vores standarder, henviser vi klienten til en anden advokat.

Etik betyder, at vores arbejde ikke kun skal leve op til de advokatetiske regler. Vi opfatter etik som mere end en professionel pligt. Viljen til at udvise en høj grad af etisk adfærd er en inspiration og målsætning for vores virke som advokater.

Generøsitet betyder, at vi ikke hænger os småligt i detaljer eller er nærige i vores omgang med hinanden og vores omgivelser. Generøsitet betyder også, at vi sætter en ære i at løfte et samfundsansvar. Vi anser det for vigtigt at deltage i den offentlige debat og at påtage os et ansvar for samfundet.

Vores advokatfirma kræver ikke størrelse, men juridisk, faglig og personlig integritet samt frihed for juridiske og kommercielle interessekonflikter.