hvidvaskforpligtelser

Hvidvaskforpligtelser

offersen:christoffersen er omfattet af hvidvaskloven og derfor i visse advokatopdrag forpligtet til at indsamle og i fem år at opbevare identitetsoplysninger om klienterne.

o:c er i disse tilfælde forpligtet til at indhente klientens CPR- eller CVR-nr. og andre identitetsoplysninger afhængig af klientens nærmere forhold (dansk selskab, udenlandsselskab, fond etc.). For selskabers vedkommende skal der også indhentes oplysninger og dokumentation for det reelle ejerforhold.

o:c er også efter hvidvaskloven forpligtet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at transaktionerne har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Firmaet kan være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet uden at orientere klienten om det.