kunst på grødslottet

Kunst på Grødslottet

Kunsten spiller en vigtig rolle for os i alle henseender. Herunder for advokatfirmaets CSR-aktiviteter, og den præger også vores hverdag med værker af danske samtidskunstnere.

Kunsten spiller en vigtig rolle for os i alle henseender. Herunder for advokatfirmaets CSR-aktiviteter, og den præger også vores hverdag med værker af danske samtidskunstnere.

Professionelt bistår offersen:christoffersen med administrationen af en række betydende fonde, institutioner og andre aktører i kunstmiljøet.

Vi bistår Billedhuggeren, professor Gottfred og hustrus, maleren Gerda Eickhoffs Fond, der to gange årlige uddeler legater til kunstneriske aktiviteter.

Læs om formål, ansøgningsprocedure og andet her.

Maleren Egill Jacobsens Fond varetager denne cobra-malers eftermæle og forvalter en større samling af hans værker, hvoraf de mest betydende er deponeret på internationale og danske kunstmuseer. Frans Schwartz Legat har især doneret skulpturer til opsætning ved søerne i København, senest værket Øjeblikket af Hein Heinsen ved Sortedams Dosseringen.

o:c varetager opgaver som forretningsfører for Kunstnersammenslutningen Grønningen og Charlottenborg Fondet, der arrangerer den traditionsrige forårsudstilling på Charlottenborg Kunsthal. To af de bærende institutioner i dansk kunstliv, begge med mere end hundrede år bag sig.

Vi rådgiver også førende gallerier som Andersens_Contemporay, Galleri Susanne Ottesen og Marie Kirkegaard Gallery og et stort antal billedkunstnere og billedhuggere.

Engagementet i kunsten præger også udsmykningen af Rigensgade 11, som det fremgår af fotos på hjemmesiden. Her kan ses de fleste af de værker, der omgiver os i det daglige og forstærker vores arbejdsglæde.