offersen:christoffersen løfter også en del af vores samfundsansvar f.eks. ved at påtage os en principiel retssag af samfundsmæssig betydning

Pro bono

Det gør vi, selv om sagen ikke kan afregnes til almindelige advokattakster. Der er retssager, der skal føres for sagens skyld.

o:c udfører i øjeblikket pro bono arbejde for Exit CIRKLEN, der er Danmarks samtalegrupper for unge piger og kvinder og unge mænd og mænd, som er udsat for psykisk vold og social kontrol. Exit CIRKLEN faciliterer kognitive ofre udsat for social vold og social kontrol. Exit CIRKLEN findes i bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg.

o:c udfører desuden pro bono arbejde for Grønningen, der er en af Danmarks største kunstnersammenslutninger. Grønningens medlemmer repræsenterer tilsammen et toneangivende udsnit af de seneste 100 års danske billedkunst. Selv om Grønningens betydende position i kunstlivet er uden for diskussion, er Grønningen som andre kulturelle institutioner alligevel til stadighed under pres og har brug for juridisk-administrativ sparring.

Udover Grønningen udfører vi løbende pro bono arbejde for billedkunstnere og billedhuggere, der har brug for juridisk bistand.

offersen:christoffersen yder uden salær advokatbistand til Exit-cirklen. Her ses René Offersen (yderst til højre) sammen med Sherin Khankan og andre fra ledelsen