nyheder : september 2023

Djøf: Er retsstaten i krise?

Advokat René Offersen medvirker som paneldeltager på Djøf Advokat-dagen 2023 den 27. oktober 2023 i Brøndsalen på Frederiksberg.

Formanden for Djøf Advokat, advokat Rasmus Tingholm, beskriver den faglige del på advokatdagen således:

“Lars Findsen, tidligere chef for PET og FE, samt advokat Erbil Kaya og advokat René Offersen der er advokater for henholdsvis Ahmed Samsam og Claus Hjort Frederiksen, når de går i skarp dialog om FE-sagerne og de retssikkerhedsmæssige udfordringer,

Louise Holck, direktør i Institut for Menneskerettigheder, og Nina Palesa Bonde, formand for Dommerfuldmægtigforeningen, når vi stiller skarpt på bl.a. forslaget om ”koranloven” og spørger, om ytringsfriheden er under pres, og

Advokat Mads Krøger Pramming, Andrew Hjuler Crichton, generalsekretær i Advokatsamfundet, og Maja Løvbjerg Hansen, jurist og direktør hos Stenbroens Jurister, som bl.a. vil debattere, hvordan det egentlig står til med den danske retsstat, og hvordan vi som advokater kan være med til at styrke borgernes retssikkerhed og værne om den danske retsstat.”

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René