nyheder : december 2022

Højesteret skal nu se på Niels Holck-sagen

Højesteret skal nu se på Niels Holck-sagen, efter at Procesbevillingsnævnet har givet tredjeinstansbevilling i sagen. Advokat Jonas Christoffersen er beskikket forsvarer for Niels Holck.

Baggrunden for Højesteretssagen er, at den indiske regering i 20 år har arbejdet for at få udleveret Niels Holck, fordi han i december 1995 deltog i en nedkastning af våben i Indien med henblik på at bevæbne et lokalt forsvarsværn, der skulle beskytte den fattige lokalbefolkning mod overgreb fra delstatsregeringen. Østre Landsret nægtede i 2011 at udlevere Niels Holck på grund af risikoen for at lide overlast i de indiske fængsler. Da havde udleveringssagen varet i ca. 8½ år. Efter at sagen havde ligget stille i ca. 5½ år, bad Indien i 2016 på ny Danmark om at udlevere Niels Holck. Rigsadvokaten har siden december 2016 undersøgt, om Niels Holck kan udleveres, men svaret lader vente på sig.

Advokat Jonas Christoffersen udtaler:
Udleveringssagen har nu hængt over Niels Holcks hoved i seks år siden december 2016. Rigsadvokatens undersøgelse går utrolig langsomt. Jeg har derfor bedt Rigsadvokaten og justitsministeren om at speede sagen op, men det har ikke hjulpet. Jeg har derefter bedt Retten i Hillerød om at fastsætte en frist for Rigsadvokatens undersøgelse, men både byretten og landsretten gav Rigsadvokaten medhold i, at de ikke har hjemmel til at blande sig i hans sagsbehandling.

Højesteret skal derfor nu afgøre, om der er hjemmel i retsplejelovens § 718 b til at domstolene kan fastsætte en frist for Rigsadvokatens undersøgelse af en straffesag, ligesom domstolene kan fastsætte en frist for langsommelig efterforskning af andre former for straffesager.

Advokat Jonas Christoffersen forklarer:
 ”Folketinget vedtog i 2006, 2007 og 2008 tre lovændringer, der skulle give borgerne adgang til effektive retsmidler mod for langvarige retssager – altså af domstolene kan fastsætte frister for bl.a. efterforskningen af straffesager. Det skyldtes, at Menneskeretsdomstolen i flere sager havde fastslået, at der ikke var adgang effektive og uafhængige retsmidler mod langsommelig sagsbehandling. Højesteret skal nu tage stilling til, om det nye retsmiddel ikke gælder i udleveringssager.

Der forventes en afgørelse i sagen i starten af 2023. Hvis Niels Holck får medhold, skal sagen tilbage til Retten i Hillerød, der skal afgøre, om der skal fastsættes en frist for Rigsadvokatens undersøgelse af sagen.

Procesbevillingsnævnets nyhed om tredjeinstansbevillingen findes her.

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.