nyheder : januar 2022

interview i Politiken om rigsretssag mod statsministeren

“Min kritik går på, at man på så populistisk en måde giver tilslutning til at nedsætte en Rigsret, uden at man vidste, hvad den skal handle om. Det er ikke en måde, man skal drive politik på i Danmark”, siger René Offersen den 15. januar i Politiken om Venstres og Konservatives tilslutning til et borgerforslag om at indlede rigsretssag mod statsministeren uden anden dokumentation end et par linjer skrevet af en vred borger.

René Offersen anerkender behovet for en grundig belysning af minksagen, hvor et stort antal borgere mistede deres erhvervsgrundlag i anledning af COVID-19, men fremhæver nødvendigheden af at kende udfaldet heraf, før de stiller krav om processer mod statsministeren for embedsførelsen.

Rigsretten er defineret i Grundloven, hvor Rigsretten er tillagt enekompetence til at pålægge ministre retligt ansvar i anledning af sager rejst af regeringen eller Folketinget.

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René