nyheder : januar 2023

interview med Lord Hoffmann – dygtigste jurist udgået fra Oxford University de sidste 150 år

offersen:christoffersen lægger vægt på at fastholde og udvikle internationale relationer. Derfor og af faglig interesse deltog advokat René Offersen i et arrangement hos Bryan Cave Leighton Paisner i London, hvilket han har refereret fra i indlæg på SoMe:

89 årige Lord Hoffmann blev i aftes præsenteret som den dygtigste jurist udgået fra Oxford University gennem de seneste 150 år ved et velbesøgt arrangement hos det internationale advokatfirma Bryan Cave Leighton Paisner i London, hvor Hoffmann gennem halvanden time blev interviewet om sit liv og sin karriere af en procesadvokat fra advokatfirmaet og af en dommer ved Court of Appeal, hvilket svarer til landsretten. Førstnævnte fokuserede på de blødere ting, mens dommeren i løbet af interviewet vel samlet gennemgik ti væsentlige domme afsagt med deltagelse af Hoffmann; hver dom og dens fortsatte betydning blev drøftet og kommenteret af de to dommere. Der er udgivet en bog med 100 væsentlige sager, hvori Hoffmann medvirkede som dommer.

En af sagerne angik, om der som ønsket af forældrene skulle slukkes for respiratoren til en dreng på sytten år, der var et af ofrene efter Hillsborough-ulykken. Domsolene i UK kan imødekomme begæring om at ”die with dignity”. Hoffmann sad i Court of Appeal, hvor de tre dommere fordelte forskellige opgaver imellem sig. Lord Bingham tog sig af at belyse den relevante praksis. Om Lord Bingham skal det indskydes, at han senere blev Lord Chief Justice (højesteretspræsident) og for alvor kendt i en bredere offentlighed, da han efter sin pensionering blev den ledende kritiker af det folkeretlige grundlag for Irakkrigen, og senere skrev den glimrende debatbog The rule of law. Tilbage til Hoffmann, der til brug for afgørelsen af Hillsborough-sagen påtog sig at belyse de moral-filosofiske spørgsmål. Han fortalte, at han i dette øjemed havde opsøgt og rådført sig med en fremtrædende professor i filosofi på Oxford University.

Om en senere højprofileret erhvervsretlig sag afgjort af House of Lords (Højesteret) forklarede Hoffmann, at han efter voteringen var i flertallet på tre af de fem dommere. Han skulle ikke skrive flertallets votum, men da det trak ud med dette, besluttede han sig for at skrive sit eget votum. Det voldte ham imidlertid overraskende stort besvær, og det gik op for ham, at han var ved at afgøre sagen forkert, hvorefter han skiftede side, og dommen fik det modsatte udfald.

Der er mange interessante nedslag til refleksion i Hoffmanns fortællinger, hvis man har sin gang ved de danske domstole, hvor diskretionen blandt dommere er en anden. Og jeg har langt fra Hoffmanns mange detaljer med.

Dommeren fra Court of Appeal oplyste, at hun havde gennemgået alle domme afsagt af Hoffmann, der var appelleret, og hun kun fortælle, at han samlet kun fire gange havde måtte lide den tort at se sit resultat tilsidesat af appelinstansen. Hvilket for hende var enestående lidt.

Som så mange andre fremstående briter er også Hoffmann rundet af Commonwealth. Han blev født og opvoksede i Sydafrika, hvor hans far var medstifter af det advokatfirma, der i dag er Afrikas største. Daværende prinsesse Elizabeth var som 21 årig i Sydafrika under sin første udlandsrejse. Her stod Hoffmann i vagtparaden med et gevær fra Første Verdenskrig.

Efter Hoffmann i 2009 trådte ud af House of Lords, indledte han en stor karriere som international voldgiftsdommer i de største erhvervssager. Under en voldgiftssag i Holland fangede hans interesse cykling. I 2021 gennemførte han som 87 årig The Rhine Route fra Schweiz til Holland.

Udover sit virke som dommer og voldgiftsdommer var Hoffmann undervejs bl.a. barrister, hvilket vil sige procesadvokat med den opgave at gennemføre selve hovedforhandlingen; skriftvekslingen og klienthåndteringen klarer solicitor. Hoffmanns ærestitler er utallige, og han er stadig medlem af Hong Kong Court of Final Appeal.

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.