nyheder : september 2020

o:c interview på Spotify om “Forbrydelse og moral”

Jonas Christoffersen har givet et længere interview til podcasten ”Forbrydelse og moral”. Interviewet handler om, hvordan retsstaten er blevet påvirket af udbredelsen af covid-19-virus:

”For advokater er kampen for retssikkerhed hjerteblod. Men vi kan ikke se retssikkerheden isoleret fra retsstatens bredere principper og f.eks. åbne demokratiske processer og domstolenes uafhængighed. Det har derfor været en smertefuld proces at følge med i, hvordan flere af de almindelige værdier, vores samfund er bygget på, bliver sat til side,” siger advokat, dr. jur. Jonas Christoffersen, og fortsætter:

”Regeringen handlede meget hurtigt og resolut i marts måned, men der gik kun knap tre uger, før den værste krise var overstået. Regeringen begyndte allerede i marts måned at vende blikket mod en genåbning af samfundet, som blev gennemført meget forsigtigt. Men regeringen fastholdt en kriseretorik, der er kørt ind i efteråret, hvor man sågar har oprettet en såkaldt krigskasse, som om vi var i krig. Jeg synes, at det min pligt som advokat og borger i et demokrati at blive ved med at sætte kritisk lys på magthavernes adfærd,” siger Jonas Christoffersen.

Interviewet kan høres her: Interview

seneste nyheder

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René

september 2023

Advokat René Offersen medvirker som paneldeltager på Djøf Advokat-dagen 2023 den 27. oktober 2023 i Brøndsalen på Frederiksberg. Formanden for Djøf Advokat, advokat Rasmus Tingholm,