nyheder : august 2022

offentlighedslov: Journalister og forskere bør fortsat have fuld adgang til aktindsigt

I anledning af et lovforslag om begrænsninger af aktindsigt for at styrke beskyttelsen af offentligt ansatte mod chikane har Advokatrådet i et høringssvar fremhævet, at bl.a. journalister og forskere fortsat bør sikres bred adgang, så aktindsigter bliver et effektivt redskab til at afdække uregelmæssigheder i den offentlige forvaltning.

 

Advokat Jonas Christoffersen har som medlem af Advokatrådets grundrettighedsudvalg været medforfatter på høringssvaret. Han siger til Advokatrådets hjemmeside:
”Vi forstår godt, at man vil beskytte de offentligt ansatte bedre mod chikane, men vi skal have justeret lidt, for der er nogle betænkeligheder over for lovudkastet”

 

Høringssvaret kan læses her: Link

seneste nyheder

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René

september 2023

Advokat René Offersen medvirker som paneldeltager på Djøf Advokat-dagen 2023 den 27. oktober 2023 i Brøndsalen på Frederiksberg. Formanden for Djøf Advokat, advokat Rasmus Tingholm,