nyheder : oktober 2021

oplæg om ledelsesansvar på Advodans Juristårsmøde 2021

Advokat René Offersen holder den 8. oktober 2021 oplæg om ledelsesansvar på Advodans juristårsmøde sammen med advokat Georg Lett fra DLA Piper.

Ledelsesansvar dækker over det erstatningsansvar, som et selskabs ledelsesorganer kan pådrage sig, navnlig direktion og bestyrelse.

“Vores synsvinkel på spørgsmålet er procesadvokaternes. På den ene side er det ofte helt nødvendigt og anerkendelsesværdigt, at der i kølvandet på større konkurser og lignende placeres et ansvar, men det er dog samtidig væsentligt at huske de store menneskelige omkostninger, der påføres de tidligere ledelsesmedlemmer, der i årevis må trækkes med en erstatningssag. Det tidligere ledelsesmedlems retssikkerhed fortjener opmærksomhed”, siger advokat René Offersen.

o:c er involveret i retssager både mod og for ledelsesmedlemmer. 

Desuden varetager vi retssager om revisoransvar. Et selskabs revisor vil ofte blive medinddraget, når der gøres ledelsesansvar gældende.

Advokat René Offersen har udført et stort antal retssager om ledelsesansvar og revisorers professionsansvar, herunder for Højesteret.

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.