nyheder : oktober 2021

oplæg om ledelsesansvar på Advodans Juristårsmøde 2021

Advokat René Offersen holder den 8. oktober 2021 oplæg om ledelsesansvar på Advodans juristårsmøde sammen med advokat Georg Lett fra DLA Piper.

Ledelsesansvar dækker over det erstatningsansvar, som et selskabs ledelsesorganer kan pådrage sig, navnlig direktion og bestyrelse.

“Vores synsvinkel på spørgsmålet er procesadvokaternes. På den ene side er det ofte helt nødvendigt og anerkendelsesværdigt, at der i kølvandet på større konkurser og lignende placeres et ansvar, men det er dog samtidig væsentligt at huske de store menneskelige omkostninger, der påføres de tidligere ledelsesmedlemmer, der i årevis må trækkes med en erstatningssag. Det tidligere ledelsesmedlems retssikkerhed fortjener opmærksomhed”, siger advokat René Offersen.

o:c er involveret i retssager både mod og for ledelsesmedlemmer. 

Desuden varetager vi retssager om revisoransvar. Et selskabs revisor vil ofte blive medinddraget, når der gøres ledelsesansvar gældende.

Advokat René Offersen har udført et stort antal retssager om ledelsesansvar og revisorers professionsansvar, herunder for Højesteret.

seneste nyheder

februar 2024

MEXICO er det første mellemamerikanske land med et advokatfirma i Libralex. Hvilket DeForest Abogados disse dage kvitterer for med et generøst arrangement, der 22. februar

februar 2024

Advokat René Offersen er på ny indplaceret blandt de fem højest rankede advokater af Chambers Global 2024. Chambers skriver: “René Offersen of offersen:christoffersen is a