nyheder : oktober 2021

Del på linkedin
Del på twitter
Del på facebook
Del på email

oplæg om ledelsesansvar på Advodans Juristårsmøde 2021

Advokat René Offersen holder den 8. oktober 2021 oplæg om ledelsesansvar på Advodans juristårsmøde sammen med advokat Georg Lett fra DLA Piper.

Ledelsesansvar dækker over det erstatningsansvar, som et selskabs ledelsesorganer kan pådrage sig, navnlig direktion og bestyrelse.

“Vores synsvinkel på spørgsmålet er procesadvokaternes. På den ene side er det ofte helt nødvendigt og anerkendelsesværdigt, at der i kølvandet på større konkurser og lignende placeres et ansvar, men det er dog samtidig væsentligt at huske de store menneskelige omkostninger, der påføres de tidligere ledelsesmedlemmer, der i årevis må trækkes med en erstatningssag. Det tidligere ledelsesmedlems retssikkerhed fortjener opmærksomhed”, siger advokat René Offersen.

o:c er involveret i retssager både mod og for ledelsesmedlemmer. 

Desuden varetager vi retssager om revisoransvar. Et selskabs revisor vil ofte blive medinddraget, når der gøres ledelsesansvar gældende.

Advokat René Offersen har udført et stort antal retssager om ledelsesansvar og revisorers professionsansvar, herunder for Højesteret.

seneste nyheder

oktober 2021

Klagefristen til Menneskerettighedsdomstolen ændres 1. februar 2022 fra seks til fire måneder. Klagefristen blev ændret med ikrafttræden af tillægsprotokol 15, der trådte i kraft 1.