nyheder : oktober 2022

Paris: uddannelse i virke som voldgiftsdommer

Danske Advokater har gennem en længere årrække gennemført voldgiftsdommeruddannelse over tre moduler, der resulterer i, at deltagerne certificeres som voldgiftsdommer.

Advokat René Offersen er medansvarlig for uddannelsens tredje modul, der omfatter international voldgift. René Offersen virker som international voldgiftsdommer og var medlem af ICC International Court of Arbitration i Paris fra 2015-2021.

Det tredje modul gennemførtes den 24. og 25. oktober 2022 i Paris. Blandt underviserne var Michael Ostrove fra DLA Piper i Paris, Sandrine Colletier fra Clifford Chance og voldgiftsdommer José Rossel, der en franskmand med domicil i flere lande. De danske undervisere udgjordes af advokaterne Jeppe Skadhauge, Henriette Gernaa og René Offersen.

René Offersen er åben over for uforpligtende henvendelse om tilrettelæggelse af oplæg om de grundlæggende rammer for international voldgift eller overvejelserne om voldgiftsklausulen i internationale kontrakter, herunder valg af voldgiftsinstitut og Place of Arbitration. Eller noget helt tredje. Man bør mindst være seks deltagere.

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.