nyheder : januar 2021

podcast: Debat med Messerschmidt om retsstaten og konventioner

“Min podcast runder af med en dynamisk uenighed mellem Morten Messerschmidt og René Offersen angående international jura” skriver værten Mikael Jalving i sin omtale, hvilket er mere retvisende end Jyllands-Postens overskrift: “Hvilken sag er værst? Mette- eller Inger-sagen?”

Leif Hermann, der i mange år var medlem af Retspolitisk Forenings bestyrelse og tidligere af Folketingets Retsudvalg som folketingsmedlem for SF, har hørt podcasten, hvori René Offersen præsenteres som havende et konservativt grundsyn:

Jeg behøver nok ikke at sige, at  jeg ligesom René Offersen er helt og aldeles uenig med Morten Messerschmidt om tilgangen til de principielle retlige spørgsmål, der debatteres i Podcasten. 

Når det er sagt så synes jeg,  at Morten Messerschmidts afstandtagen fra individbeskyttelsessynspunktet også ud fra en nationalkonservativ betragtning er uforståelig, medmindre han da også vil tage afstand fra den amerikanske uafhængighedserklæring og den franske menneskerettighedserklæring. Måske vil han også have vanskeligt ved at anerkende statutten for Nürnberg-domstolen.“

Leif Hermann forsætter: “Det overraskede mig, at det åbenbart kom bag på Morten Messerschmidt, at en række dommerudnævnelser i Højesteret ikke var sket blandt fagdommerne i landsretterne eller byretterne, men blandt advokater og universitetsjurister. For mig at se appellerer han til uvidenhed og fordomme. Dertil kommer, at han ikke viser intellektuel spændvidde til at begribe fornuften i en international retsorden. Lige netop her har han både forlæst sig på og misforstået Alf Ross.”

Podcasten ligger med fri adgang hos Jyllands-Posten: https://jyllands-posten.dk/podcast/jalvingserroedt/ECE12646135/hvilken-sag-er-vaerst-mette-eller-ingersagen/

 

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.