nyheder : juni 2023

Rigsadvokaten vil udlevere Niels Holck til Indien

Rigsadvokaten har efter 6 1/2 års overvejelser besluttet at indstille til Retten i Hillerød, at Niels Holck skal udleveres til retsforfølgning i Indien. Det er anden gang, danske domstole skal tage stilling til en udlevering af Niels Holck til Indien. I 2011 bestemte Østre Landsret, at risikoen for, at Niels Holck ville blive udsat for overgreb i Indien, var så stor, at han ikke kunne udleveres.

Niels Holck har ingen kommentarer og henviser til sin beskikkede forsvarer.

Advokat Jonas Christoffersen er beskikket forsvarer for Niels Holck og udtaler:

“Vi har været meget utilfredse med, at Rigsadvokaten skulle bruge 6 1/2 år på at undersøge sagen, så det er godt, at Rigsadvokaten nu endelig er klar med en indstilling til retten. Rigsadvokaten burde ikke have indstillet en udlevering af Niels Holck, men Niels Holck og jeg har fuld tillid til, at de danske domstole igen vil bestemme, at Niels Holck ikke kan udleveres. Det er på tide, at der bliver sat et punktum,” siger advokat Jonas Christoffersen.

Advokat Jonas Christoffersen oplyser, at han ikke vil komme nærmere ind på indholdet af Niels Holcks forsvar:

“Vi har mange indsigelser over for Rigsadvokatens indstilling, men det vigtigste er naturligvis spørgsmålene om forældelse og om risikoen for overgreb i Indien. Mere kan jeg ikke dele med offentligheden nu,” siger advokat Jonas Christoffersen.

Processen er nu den, at advokat Jonas Christoffersen og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet vil drøfte med Retten i Hillerød, hvilken bevisførelse der skal finde sted, og derefter fastsættes tidspunktet for sagens behandling i retten. Jonas Christoffersen forventer, at sagen kan afgøres i foråret 2024.

Læs Rigsadvokatens pressemeddelelse her

seneste nyheder

april 2024

København er i august 2024 vært for det 43. nordiske juristmøde. Juristmøderne har været afholdt normalt hvert tredje år siden 1872, kun afbrudt af verdenskrigene

april 2024

o:c repræsenter Klimabevægelsen i den principielle retssag om anlægget af den kunstige halvø Lynetteholm i Københavns Nordhavn. Sagen handler om, hvordan myndighederne skal vurdere klimaaftrykket