nyheder : maj 2021

Højesteret stadfæster i Sherin Khankan mod Naser Khader

Med dommerstemmerne seks-et har Højesteret den 27. maj 2021 stadfæstet landsrettens dom i æreskrænkelsessagen mellem imam og direktør i Exitcirklen Sherin Khankan og folketingsmedlem Naser Khader.

Der var direkte appeladgang til Højesteret, da den allerede ved anlæggelsen blev anset for principiel. Advokat René Offersen, der overtog og førte sagen for Højesteret, siger:

”Det er jo altid ærgerligt ikke at få medhold, men jeg ved fra Sherin Khankans udtalelser i dag, at hun er afklaret med og har udtrykt sin tilfredshed med, at sagen fik lov at komme helt til Højesteret. Med dommen har Højesteret givet en ny og bedre begrundelse.

Dommen betyder ikke, at man derfra kan slutte, at Sherin Khankan er – eller har været – islamist. Hvilket hun bestemt ikke har. Det fremgår alene, at Naser Khader blot ikke overskred grænserne for sin ytringsfrihed. Højesteret udtaler direkte, at det ikke af dommen kan udlægges, hvilke holdninger Sherin Khankan har.”

René Offersen har udtalt sig til Jyllands-Posten om dommen:

“Han vurderer, at Højesteret har lagt vægt på, at Naser Khader har en særdeles vidtgående ytringsfrihed som medlem af Folketinget, samt at politikerens udsagn er faldet i offentlig debat med en væsentlig offentlig interesse. I det lys ser han også en dom med principiel interesse. Offersen mener, at dommen er med til at tegne et billede af en meget lille retlig beskyttelse, når det handler om udsagn, som er sagt i den offentlige debat om en offentlig aktør.

Vi har været igennem en udvikling, hvor alt, der var æreskrænkende, og som ikke kunne bevises for sandt, var strafbart, til et sted, hvor det er udgangspunktet, at man må tåle det meste, så længe det indgår i en væsentlig debat mellem offentlige aktører. Og så ønsker man at give politikere en særlig platform, så de ikke lader sig præge af, at de risikerer at pådrage sig et retligt ansvar, lyder vurderingen fra René Offersen.”

Læs hele dommen her: https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2021/5/om-parlamentarisk-immunitet-og-aerekraenkelser/

seneste nyheder

juli 2024

Historieprofessor Rasmus Mariager anmelder i Weekendavisen advokat René Offersens bog “Den uventede advokat” under overskriften “Guide til nye advokater”. Manchetten lyder: “Claus Hjort Frederiksens advokat