nyheder : august 2022

investeringsvoldgift ved russisk overtagelse af danske aktiver i Rusland/Donbas

På medlemsmøde i Voldgiftsforeningen om investeringsvoldgift holdt advokat René Offersen oplæg med fokus på danske virksomheders mulighed for at gøre erstatningskrav gældende overfor Rusland ved eventuel direkte eller indirekte ekspropriation af aktiver i Rusland eller Donbas.

 

Den gældende BIT-aftale mellem Danmark og Rusland gør det uden videre muligt i forhold til aktiver i Rusland, hvilket kan ske ved voldgift efter UNCITRAL-reglerne eller ved SCC-voldgift i Stockholm. Kendelse over Rusland kan søges fuldbyrdet i mere end 160 stater efter New York-konventionen. Her kan de indfrosne USD 280 mia. tilhørende den russiske centralbank vise sig interessante.

 

Hvis Rusland opnår ’effectiv control’ over f.eks. Donbas tyder voldgiftspraksis (sanktioneret af Schweitz’ højesteret) efter Ruslands annektering af Krim på, at danske virksomheder under BIT-aftalen med Rusland vil kunne søge erstatning ved direkte eller indirekte ekspropriation af aktiver i det område, som Rusland har fået de facto-bestemmelse over. Det kan også overvejes om sådanne eventuelle krav mod Rusland kan fremsættes efter BIT-aftalen med Ukraine baseret på successions-synspunkter.

 

Dette var den korte unuancerede version. René Offersen står til rådighed for uddybning eller spørgsmål.

seneste nyheder

april 2024

København er i august 2024 vært for det 43. nordiske juristmøde. Juristmøderne har været afholdt normalt hvert tredje år siden 1872, kun afbrudt af verdenskrigene

april 2024

o:c repræsenter Klimabevægelsen i den principielle retssag om anlægget af den kunstige halvø Lynetteholm i Københavns Nordhavn. Sagen handler om, hvordan myndighederne skal vurdere klimaaftrykket