nyheder : august 2022

investeringsvoldgift ved russisk overtagelse af danske aktiver i Rusland/Donbas

På medlemsmøde i Voldgiftsforeningen om investeringsvoldgift holdt advokat René Offersen oplæg med fokus på danske virksomheders mulighed for at gøre erstatningskrav gældende overfor Rusland ved eventuel direkte eller indirekte ekspropriation af aktiver i Rusland eller Donbas.

 

Den gældende BIT-aftale mellem Danmark og Rusland gør det uden videre muligt i forhold til aktiver i Rusland, hvilket kan ske ved voldgift efter UNCITRAL-reglerne eller ved SCC-voldgift i Stockholm. Kendelse over Rusland kan søges fuldbyrdet i mere end 160 stater efter New York-konventionen. Her kan de indfrosne USD 280 mia. tilhørende den russiske centralbank vise sig interessante.

 

Hvis Rusland opnår ’effectiv control’ over f.eks. Donbas tyder voldgiftspraksis (sanktioneret af Schweitz’ højesteret) efter Ruslands annektering af Krim på, at danske virksomheder under BIT-aftalen med Rusland vil kunne søge erstatning ved direkte eller indirekte ekspropriation af aktiver i det område, som Rusland har fået de facto-bestemmelse over. Det kan også overvejes om sådanne eventuelle krav mod Rusland kan fremsættes efter BIT-aftalen med Ukraine baseret på successions-synspunkter.

 

Dette var den korte unuancerede version. René Offersen står til rådighed for uddybning eller spørgsmål.

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René