offersen:christoffersen anser det for væsentligt at løfte vores samfundsansvar

Samfundsansvar (CSR)

Det er der mange grunde til. Først og fremmest betyder værdierne etik og generøsitet meget for os, ligesom vi som advokater har en grundlæggende tro på retsstatens grundlæggende principper. Vi har derfor nemt ved at knytte vores engagement i samfundet til FN’s bæredygtighedsmål nr. 16 om retfærdighed og stærke institutioner.

I praksis løfter vi vores samfundsansvar ved deltagelse i FN’s Global Compact, deltagelse i den retspolitiske debat og ved udførelse af pro bono arbejde.

FN’s Verdensmål nr. 16 fokuserer på bl.a. retfærdighed og stærke institutioner, der ligger os meget på sinde.