offersen:christoffersen er tilsluttet FN’s Global Compact

Global Compact

FN’s global Compact er et netværk af virksomheder, der bidrager til en mere bæredygtig fremtid ved i deres virke at inddrage ti globale principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption i strategi og drift og samtidigt fremme de samfundsmæssige målsætninger, som ligger i FN’s verdensmål.

o:c rådgiver i spørgsmål om samfundsansvar og etik.

Jonas Christoffersen tildeltes Hartmann-prisen for indsats for menneskerettigheder og retssikkerhed. Her med fondets formand, advokat Peter-Ulrik Plesner, og musikeren Mathias Heise, der modtog Hartmann-diplomprisen